Selecteer provincie

Tandprothetische Praktijk Van Raaij-Wesseling

Details

Adres
Burgemeester Krollaan 32
5707BD Helmond
Noord-Brabant
Telefoonnummer
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Dinsdagavond geopend alleen op afspraak!

http://www.kunstgebithelmond.nl

Wat wij doen:
Welkom bij tand­prothetis­che prak­tijk Y. v. Raaij — Wesseling

Wij zijn een kleine prak­tijk waar de behan­de­laar gespe­cialiseerd is in het aan­meten en ver­vaardi­gen van alle uit­neem­bare gebit­sprothe­ses zon­der tussenkomst van een tan­darts. Door de ruime tijd die wij nemen voor onze patiën­ten en goed reken­ing houden met uw per­soon­lijke wensen, zor­gen wij ervoor dat u weer tevre­den de deur uitgaat.

Naast onze prak­tijk hebben we een eigen tandtech­nis­che lab­o­ra­to­rium in huis, waar wij gespe­cialiseerd zijn in het ver­vaardi­gen van alle soorten uit­neem­bare gebit­sprothe­ses. Ons team hecht veel waarde aan per­soon­lijk con­tact en ser­vice. Naast onze prak­tijk en het lab­o­ra­to­rium, beschikken wij over een nauwe samen­werk­ing met onze tan­dart­sen, mond­hy­giënis­ten en implantologen.

Onze prak­tijk is Lid van het ONT en is HKZ gecer­ti­ficeerd dat betek­end dat wij vol­doen aan alle kwaliteit­seisen in de gezond­hei­d­szorg. Ook staan we in het KRTP (Kwaliteit­sreg­is­ter Tandprothetici)

U kunt bij ons recht­streeks terecht voor het aan­meten van uw kun­st­gebit en klikgebit.
Maar ook voor o.a.:

Par­tiële prothese
Frame prothese
Mondbescher­m­ers
Reparaties
Rebasin­gen (opvullen v.d. prothese)
Plaat­jes tegen knarsen, snurken etc.

Bij de meeste zorgverzek­erin­gen hebben wij een con­tract afges­loten zodat de finan­ciële afhan­del­ing via uw verzek­er­ing loopt, de nota van uw eigen bij­drage ont­vangt u dan ook van uw verzekering.

U bent bij ons van harte welkom, wij zijn er voor u.
Wij als team zor­gen ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.
Onze prak­tijk is zeer goed bereik­baar en heeft eigen par­keer­plaat­sen. Ook is onze prak­tijk rolstoelvriendelijk.

Tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium Wes­sel­ing is al sinds 1955 actief in Hel­mond en heeft zich in de loop der tijd steeds meer gespe­cialiseerd in het ver­vaardi­gen van alle soorten gebit­sprothe­ses & implan­taat­prothe­ses. Natu­urlijk kunt u ook gewoon bij ons terecht voor andere zaken zoals onder andere: Reparaties, mondbescher­m­ers, reg­u­latie, kro­nen, frames, etc. Met een klein en kundig team zor­gen wij ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.Openingstijden:
Maandag : 08:00 - 17:30
Dinsdag : 08:00 - 17:30 Dinsdagavond alleen op afspraak
Woensdag : 08:00 - 17:30
Donderdag : 08:00 - 17:30
Vrijdag : 08:00 - 16:00
Zaterdag : gesloten
Zondag : gesloten
Nieuwjaarsdag : gesloten
Carnaval : gesloten
1e Paasdag : gesloten
2e Paasdag : gesloten
Koningsdag : 09:00 - 18:00
Bevrijdingsdag : 09:00 - 18:00
Hemelvaartsdag : gesloten
1e Pinksterdag : gesloten
2e Pinksterdag : gesloten
Suikerfeest : 08:00 - 17:30
Sinterklaas : 08:00 - 16:00
1e Kerstdag : gesloten
2e Kerstdag : gesloten
Oudjaarsdag : 08:00 - 16:00 Service:
Alleen op afspraak

Toegankelijkheid:
Begane grond, Toegankelijk voor rolstoelen

Diensten:
Aanmeten, Aanpassen, Advies, Proefprothese, Rebasing, Reparatie, Tandprothese maken, Vervangen

Aangesloten bij zorgverzekeraar:
Agis Zorgverzekeringen, AnderZorg, Avero Achmea, Azivo, CZ, De Friesland Zorgverzekeraar, Delta Lloyd, FBTO, Groene Land Achmea, IAK, Interpolis, IZA, IZZ, Menzis, Ohra, Univé, VGZ, Zilveren Kruis Achmea

Soort tandprothese:
Eerste prothese, Frame, Gebitsprothese, Gedeeltelijke prothese, Immediaat, Implantaat, Klikgebit, Klikprothese, Kunstgebit, Noodprothese, Overkappingsprothese, Partiële prothese, Prothese op implantaten, Prothese op wortel, Staalframe, Volledige gebitsprothese

Betalingsmogelijkheden:
Contant, Basis Verzekering vergoed vrijwel alles.Voor meer info kunt u bij ons terecht.

Aangesloten bij / Certificering:
Branche Vereniging Tandtechniek., HKZ Gecertificeerd, ONT, KRTP